Intense media online
Image default
Recreation

8 stappen om in te bouwen

 

Er zijn verschillende manieren om te bouwen. Wilmink Oosterveld heeft een unieke manier die al ruim 40 jaar zorgt voor een groot aantal tevreden klanten. Bekijk hier ook de Wilmink projecten. Benieuwd naar deze werkwijze? We nemen je graag stap voor stap mee door de unieke manier van aanpak.

 

  1. Inventariesatiefase

Gezamenlijk opstellen met onze adviseur van de wensen en eisen waaraan uw nieuwe bedrijfsgebouw moet voldoen, met name gericht op uw bedrijfsproces. Ook krijgt u vanaf stap 1 toegang tot ons klantportaal waarin u alle gegevens van het hele project kunt documenteren en de voortgang realtime kunt volgen.

 

  1. Voorlopig ontwerp en kostenraming

Op basis van het programma van eisen wordt een eerste schets ontwerp gemaakt. Samen overleggen we of dit plan en onze kostenraming aan uw wensen voldoet. Dit zetten we om in een total cost of ownership. Dit houdt in dat we vooraf nadenken over welke materialen we toepassen. om onderhoud in de toekomst te beperken.

 

  1. Overleg met de gemeente

Om er zeker van te zijn dat uw plan past op het beoogde kavel wordt het plan bij de gemeente getoetst. Nadat er eventuele aanpassingen zijn gedaan en u 100 % tevreden bent met het plan gaan we naar stap 4.

 

  1. Definitief ontwerp, offerte en bouwcontract

In deze fase wordt het plan definitief uitgewerkt, de puntjes op de i gezet en kan Wilmink Oosterveld een gespecificeerde offerte maken. Nadat er een akkoord is bereikt over de offerte gaan we het bouwcontract maken.

 

  1. De aanvraag omgevingsvergunning

Het definitieve ontwerp wordt nu nog verder uitgewerkt, voorzien van de benodigde berekeningen en dergelijke die benodigd zijn om de omgevingsvergunning te kunnen aanvragen.

 

  1. De bouwfase

Wilmink Oosterveld biedt als ontwerpende bouwer het voordeel dat er direct nadat de omgevingsvergunning is afgegeven kan worden gestart met de bouw. Een overdracht naar een andere partij hoeft niet plaats te vinden. De mensen die uw bouwplan hebben ontworpen en voorbereid, coördineren nu het bouwproces onder leiding van de projectleider die verantwoordelijk is voor de kwaliteit en de planning van uw nieuwe bedrijfsgebouw. In de bouw fase wordt er gewerkt met eigen medewerkers en vaste co-makers en leveranciers.

 

  1. De Turn-Key oplevering

Bij de oplevering van uw gebouw steekt u de sleutel in het slot en bent u binnen no-time weer operationeel in uw moderne nieuwe bedrijfsruimte.

 

  1. Onderhoudsplan (MJOP)

U wilt graag weten wat het gebouw u gaat kosten in de toekomst. Bij oplevering van uw project ontvangt u van ons een Meerjaren Onderhoudsplan. Door deze heldere rapportage krijgt u inzicht in de jaarlijkse financiële reservering die nodig is om het gebouw in goede conditie te houden en aan de onderhoudsverplichtingen te voldoen.Samen met u zorgen we voor het behoud van de kwaliteit en de waarde van uw vastgoed.

 

  1. Nazorg

Wilmink Oosterveld wil met haar opdrachtgevers een langdurige samenwerking aangaan. Uw klantportaal blijft daarom ook na oplevering actief, zodat u altijd uw revisie stukken kunt inzien. Tevens heeft u via ons klantportaal de mogelijkheid om een nieuwe werkorder voor service en onderhoud in te schieten. Deze order wordt direct bij ons ingeplant en u kunt deze order volgen t/m de facturatie. Alle geplaatste orders blijven inzichtelijk in uw klantportaal, waardoor u een eenvoudig overzicht heeft over alle werkzaamheden.

 

https://www.wilmink-oosterveld.nl/